Dit is wat Elon Musk mogelijk wil veranderen aan Twitter, nu hij de baas is (2024)

  • Twitter is akkoord gegaan met het overnamebod van Elon Musk van 44 miljard dollar.
  • De miljardair en topman van Tesla is van plan om “significante verbeteringen” door te voeren op het platform, als de deal wordt goedgekeurd door toezichthouders.
  • Musk steekt zijn mening over Twitter al jaren niet onder stoelen of banken. Op basis van zijn oude tweets, maakte Insider een lijst van de verwachte veranderingen op het platform.
  • Lees ook:Als Elon Musk Twitter overneemt, lopen adverteerders mogelijk weg, denken media-experts

Techmiljardair Elon Musk, de CEO van Tesla en SpaceX, heeft maandag nog een titel aan zijn cv toegevoegd: baas van Twitter. Het bedrijf is akkoord gegaan met zijn overnamebod.

Musk betaalt 54,20 dollar per aandeel Twitter, gelijk aan zijn oorspronkelijke bod. Dat komt neer op in totaal 44 miljard dollar. Als de overname doorgaat. verdwijnt Twitter van de beurs.

Dus, wat wil Musk precies gaan doen bij Twitter? Dankzij een persbericht dat maandag verscheen, en dat inmiddels ook op zijn Twitter is verschenen, bestaat er weinig onduidelijkheid over de belangrijkste prioriteiten van Musk.

“Vrijheid van meningsuiting is het fundament van een functionerende democratie, en Twitter is het digitale stadsplein waar zaken die van vitaal belang zijn voor de toekomst van de mensheid worden besproken”, zegt Musk in het bericht. “Ik wil Twitter ook beter dan ooit maken door het product te verbeteren met nieuwe functies, de algoritmen open source te maken, spambots te verslaan en de identiteit van gebruikers te verifiëren.”

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means

— Elon Musk (@elonmusk) April 25, 2022

Musk, een fervent Twitter-gebruiker met meer dan 80 miljoen volgers, steekt zijn mening over de dienst al jaren niet onder stoelen of banken. Op basis van zijn oude tweets, maakte Insider een lijst van de verwachte veranderingen bij Twitter. Mits de deal wordt goedgekeurd door toezichthouders, natuurlijk.

Versoepeling van de moderatie van content

Musk verwees herhaaldelijk naar Twitter als "het digitale stadsplein" van het moderne tijdperk, het digitale equivalent van een openbaar forum. Daarom was hij ook kritisch over het besluit van Twitter om het account van voormalig president Donald Trump permanent te schorsen. Dit gebeurde na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

"Veel mensen worden super ongelukkig als techbedrijven als scheidsrechter voor de vrijheid van meningsuiting optreden", tweette Musk vorig jaar. Daarmee reageerde hij op een satirisch nieuwsartikel van The Babylon Bee met als kop 'Evil Facist Dictator Censored and Voted Out of Office'.

Musk zou het Twitter-account van Trump weer kunnen activeren. Zelf houdt de voormalig president vooralsnog vol dat hij een terugkeer naar het platform waarschijnlijk niet ziet zitten. Twitter zou "saai" zijn geworden, aldus Trump.

Lees ook: Trump wil niet terug naar Twitter, zelfs als dat zou kunnen na een overname van het socialmediabedrijf door Elon Musk – het is ‘saai’ geworden

Musk zal hoe dan ook aandringen op een lossere moderatie van content op Twitter, gebaseerd op zijn eerdere tweets.

Hij liet zijn afkeer van censuur in een andere vorm al eerder zien: bij zijn startup voor satellietinternet Starlink wees hij verzoeken "van sommige regeringen (niet Oekraïne)" af om nieuwsuitzendingen uit Rusland te blokkeren. "We zullen dat niet doen", tweette Musk . "Sorry dat ik een absolutist ben op het gebied van de vrijheid van meningsuiting."

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Veranderingen van het 'Twitter-algoritme'

Een ander punt dat Musk in het verleden aandroeg, is dat Twitter in zijn optiek een rol speelt bij het vormen van de samenleving.

Vorige maand vroeg hij zijn volgers of ze vonden dat het algoritme van Twitter 'open source' moet zijn. Dit is een term voor software die vrij wordt verspreid en kan worden aangepast door verschillende partijen. Deze technische transparantie ligt in lijn met de ideeën van Musk over de vrijheid van meningsuiting.

"Ik maak me zorgen over het effect van de vooringenomenheid van 'het Twitter-algoritme' op het publieke debat", tweette Musk afgelopen maart. "Hoe weten we wat er echt gebeurt?"

Dit is wat Elon Musk mogelijk wil veranderen aan Twitter, nu hij de baas is (1)

Patrick Pleul/Pool/AFP via Getty Images

Verwijderen van spambots

Sommige veranderingen die Musk mogelijk wil doorvoeren, hebben te maken met zijn persoonlijke gebruik van Twitter. Eerder dit jaar tweette de miljardair dat hij af wil van zogenoemde 'cryptospambots'. Dat zijn spamaccounts die cryptogerelateerde oplichting promoten. Deze doen zich vaak voor als de Twitter-account van Musk.

Musk noemde de spambots het "vervelendste probleem" bij het gebruik van de dienst. "Hoe lang moet dit nog doorgaan?', vroeg hij in een tweet in februari.

In een recent interview met Chris Anderson van TED zei Musk dat hij de spambotkwestie als eerste zou aanpakken als nieuwe eigenaar van Twitter. "Een topprioriteit die ik zou hebben, is het elimineren van de spam- en scambots, en de botlegers die op Twitter actief zijn", zei Musk. "Zij maken het product veel slechter."

Toevoegen van een edit-knop

Musk is een voorstander van het toevoegen van de edit-knop, waar Twitter-gebruikers al jaren om vragen. Hiermee zijn gebruikers in staat om spelfouten of verkeerde links onmiddellijk na het posten te herstellen.

I meant lämpe. Where’s the edit function when you really need it!?

— Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2019

In een opiniepeiling die Musk vorige maand op het platform plaatste, gaf bijna driekwart van de respondenten aan een voorstander te zijn van een dergelijke edit-knop.

Twitter zei onlangs dat het al enige tijd aan de functionaliteit werkt.

Meer over Twitter? Check ook deze stukken eens:

  • Als Elon Musk Twitter overneemt, lopen adverteerders mogelijk weg, denken media-experts
  • Trump wil niet terug naar Twitter, zelfs als dat zou kunnen na een overname van het socialmediabedrijf door Elon Musk – het is ‘saai’ geworden
  • Dogecoin knalt 30% omhoog na overname van Twitter door Elon Musk – beleggers hopen dat de crypto wordt ingezet als betaalmiddel op het platform

BEKIJK OOK: Een jaar na het drama met de Titan, wil een andere miljardair bewijzen dat diepzeeverkenning mogelijk is

Dit is wat Elon Musk mogelijk wil veranderen aan Twitter, nu hij de baas is (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5935

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.